Sclerosis Multiple Symptoms

Almirall's Notices

Juridisk meddelelse

Ejerskab og sidens indhold

Du besøger www.lifeandms, som tilhører Almirall, S.A., med registreret adresse i Barcelona, på Ronda General Mitre, 151.

Denne juridiske meddelelse regulerer adgang til og brug af webstedet www.lifeandms.com, der stilles gratis til rådighed for internetbrugere af Almirall, S.A. Adgang til webstedet indebærer en uforbeholden accept af disse betingelser.

Brugen af specifikke serviceydelser, der udbydes på webstedet, underlægges desuden de specifikke betingelser, der er fremsat for hver af dem.

Ansvarsfraskrivelse

Almirall, S.A. erklærer, at alt materiale og alle informationer på dette websted udelukkende er blevet inkluderet alene til information, og de bør ikke danne grundlag for beslutnings- eller stillingtagen i specifikke tilfælde. Almirall, S.A. er ikke ansvarlig for skader eller erstatningskrav, som er følge af eller er relateret til brugen af den førnævnte information.

Brugeren skal være klar over, at de informationer og materialer, som findes på webstedet, muligvis ikke afspejler de seneste informationer om serviceydelser, der tilbydes af Almirall S.A. Endvidere kan disse materialer ændres, udvikles eller opdateres uden forudgående varsel.

Almirall S.A. påtager sig ikke ansvar for fejl eller udeladelser, som påvirker webstedets indhold, eller for andet indhold, som der kan fås adgang til via det førnævnte websted. Ej heller påtager firmaet sig forpligtelser til eller giver løfter om at bekræfte eller overvåge indholdet og informationerne på webstedet.

Link på dette websted kan omdirigere brugeren til andre websteder og sider, der administreres af tredjeparter, over hvilke Almirall, S.A. ikke har nogen kontrol. Indholdet eller standen af sådanne websteder og websider og adgang til disse via dette websted betyder ikke, at Almirall, S.A. anbefaler eller godkender deres indhold, og Almirall, S.A. vil ikke være ansvarlig derfor.

Alle brugere af dette websted bruger det på egne vegne og på eget ansvar. Ved at gå ind på dette websted påtager brugeren sig en forpligtelse til at bruge det i fuld overensstemmelse med loven og almindelig praksis for telekommunikation og vil blive holdt ansvarlig af Almirall, S.A. og/eller tredjeparter for eventuelle erstatningskrav, som opstår som følge af manglende opfyldelse af den førnævnte forpligtelse.

Almirall, S.A. kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle erstatningskrav, som opstår som følge af brugen af dette websted eller for eventuelle handlinger, som baseres på grundlag af informationer herfra.

Forfatteren af dette websted kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle computerskader eller andre skader, som brugeren pådrager sig ved at gå ind på dette websted. Derfor garanterer Almirall, S.A. ikke fravær af virusser eller andre skadelige elementer, som kan skade eller modificere computersystemet, de elektroniske dokumenter eller filer, som tilhører brugere, som går ind på dette internetsted. Følgeligt kan Almira, S.A. ikke holdes ansvarlig for skader på brugeren eller tredjeparter forårsaget af førnævnte elementer.

Ophavsret

Alle rettigheder til brugen af webstedet forbeholdes.

Dette websted er underlagt spansk lov og er beskyttet af national og international lovgivning om intellektuel og industriel ejendomsret.

De intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til alle informationerne på dette websted, det grafiske design, illustrationsmaterialet, logoer, billeder, indekser og HTML- eller JavaScript kildekode-sproget, tilhører Almirall, S.A., med undtagelse af det indhold, som tilhører tredjeparter, og som brugeren kan få adgang til via hyperlink.

Alle industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til dette internetsted er retmæssigt forbeholdt, og adgang til eller brug af samme af brugeren kan på ingen måde betragtes som en bevilling af en brugerlicens eller en ret til nogen fil, som indehaves eller ejes af Almirall, S.A. eller dens retmæssige forfattere.

Gengivelse, kopiering, distribution, konvertering, offentliggørelse og andre foretagender, som involverer informationerne fundet på disse websider, deres design samt valget og fremstillingen af materialer inkluderet på samme, uden hensyn til formålet og metoderne anvendt, er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse fra Almirall, S.A. eller den retmæssige forfatter.

Brugeren af webstedet skal i alle tilfælde afholde sig fra at slette, ændre, omgå eller manipulere nogen beskyttelsesmekanismer eller sikkerhedssystemer, som måtte være installeret på webstedet.